YANINDAYIZ Derneği, evrensel insan hakları anlayışıyla Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için zihniyet ve davranış değişikliğini yaratmayı hedefliyor.

Türkiye’deki ilk, dünyadaki sayılı sivil toplum kuruluşlarından biri olan YANINDAYIZ Derneği, cinsiyet eşitsizliğine ve cinsiyete dayalı ayırımcılığa neden olan her türlü engel ve önyargıyla mücadele etmek amacıyla kuruldu.

Kurucu Başkanı kadın, kurucu üyelerinin tamamı erkeklerden oluşan dernek, ülkemizde tam eşitlik sağlanması amacıyla erkeklerle birlikte, erkekleri hedef alan çalışmalar yaparak toplumsal cinsiyet eşitliğindeki dönüşümü hızlandırmayı hedefliyor.

Başkanlığını toplumsal cinsiyet eşitliği savunucusu Nur Ger’in yaptığı YANINDAYIZ Derneği’nin kurucu üyeleri; Agah Uğur, Ahmet Dördüncü, Ahmet Ümit, Arda Batu, Ata Selçuk, Bekir Ağırdır, Bernard Arkas, Burhan Karaçam, Bülent Gürcan, Cevdet Mercan, Cüneyt Yavuz, Doç. Dr. Can Ger, Dr. Alper Hasanoğlu, Dr. Bahadır Kaleağası, Dr. Bülent Atuk, Dr. Erkan Tozluyurt, Dr. Güven Sak, Ferhat Boratav, Gökhan Öğüt, Gönenç Gürkaynak, Görgün Taner, Hakan Güldağ, Laki Vingas, Mehmet Nane, Mert Fırat, Murat Yeşildere, Murat Yetkin, Necati Özkan, Okan Yılmazer, Prof. Dr. Bülent Bayraktar, Sami Kariyo, Selçuk Pehlivanoğlu, Sinan Altun, Soli Özel, Şükrü Ünlütürk, Tamer Saka, Tolga Egemen, Uğur Gürses, Yekta Kopan, Yetik Kadri Mert.

YANINDAYIZ Derneği bünyesinde toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışmış, öncü kadınlardan oluşan bir Danışma Kurulu’na sahiptir. YANINDAYIZ Danışma Kurulu, Canan Güllü, Emel Armutçu, Fatma Çiğdem Aydın, Leyla Navaro, Meral Tamer, Müjgan Suver, Nazan Moroğlu, Sanem Oktar, Şule Yüksel, Tijen Mergen, Ümit Boyner’den oluşmaktadır.

YANINDAYIZ Derneği Başkanı Nur Ger, düzenlenen tanıtım toplantısında toplumsal cinsiyet eşitliğini erkeklerin kadınlarla yan yana savunması gerektiğini söyleyerek; derneğin kuruluş hikayesini ve hedeflerini anlattı. “YANINDAYIZ, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği savunusu yapmak üzere yola çıkan ve çoğunluğu erkeklerden oluşan ilk Sivil Toplum Kuruluşu. Hedef kitlesi erkekler. Temel amacı, özellikle erkeklerde zihniyet ve davranış değişimini yaratmak olacak. Peki, neden böyle bir girişimi başlattık ve neden erkek ağırlıklı bir sivil toplum kuruluşu öngördük? Çünkü meseleyi, onu yaratan erkekler olmadan çözmek mümkün değil. Ailede, ekonomide ve toplumda karar vericilerin, yasa koyucuların ağırlıklı erkekler olmasından dolayı değişimin erkeklerden başlamasının şart olduğunu düşünüyoruz. YANINDAYIZ Derneği, erkekleri hedef alarak, erkeklerle birlikte; başta kadına yönelik şiddetin sonlanması olmak üzere, eğitim, sağlık, çalışma hayatı, ev emeğinde ortaklık gibi hayatın tüm alanlarında tam eşitliğin sağlanması için farkındalığı artırmaya yönelik çalışacaktır.”

YANINDAYIZ Derneği’nin tanıtım kampanyası için özel olarak hazırlanan videoda kurucu üyeler;

“Toplumsal dönüşümün kilidi kadın meselesidir.

Ailede, işte, dışarıda şiddetin her türlüsü sona erene kadar,

Eğitimde cinsiyet eşitliği sağlanıncaya kadar,

Kadına atfedilen geleneksel roller değişene kadar,

Hayatlarını özgürce yaşayabilmeleri için,

Cinsiyete dayalı ayrımcılığa neden olan her türlü engelle mücadele etmek için,

İşe alım ve terfilerde cinsiyet eşitliğinin sağlanması için,

Dilde cinsiyet ayrımcılığının bitmesi için,

Siyasette eşit temsil edilmeleri için,

Ev emeği sorumluluğunu paylaşmak için,

Ekonominin her alanında etkin ve aktif rol almaları için,

Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde kadınların YANINDAYIZ!”

diyerek YANINDAYIZ Derneği’nin hedeflerini dile getirdiler.