Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinde ne durumdayız?

Bu soruya yanıt verebilmek amacıyla, Türkiye’nin ilk ilçe bazlı toplumsal cinsiyet eşitliği endeksini oluşturmak üzere çalışmalarımıza başladık.

233 ilçeden veri toplanmak için, İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Merkezi uzman hocalarıyla işbirliği yapıyoruz.

Kanada Büyükelçiliği’ne “Kanada Yerel Girişimler Fonu”ndan sağladığı destek için teşekkür ediyoruz.