Kaya Türkmen
Diplomat

Lizbon ve KKTC Lefkoşa Büyükelçisi olarak görev yapmış emekli diplomat