Bekir Ödemiş
Jeoloji Mühendisi, TODAİE Kamu Yönetim Uzmanı

Jeoloji Mühendisi, Ödemiş Eski Belediye Başkanı