DÜNYA Gazetesi Türkiye’nin Lider Kadınları’nı ödüllendiriyor

Kadının iş gücüne katılımı, ekonomik ve sosyal yaşamın sürdürülebilirliği açısından bir gereklilik. Türkiye gibi gelişen ülkelerde istenilen refah düzeyine ulaşmanın yolu kadının hayatın her alanına dahil olmasından geçiyor. McKinsey raporu, işin rakamsal tarafını net bir şekilde ortaya koyuyor: Kadınlar ekonomiye erkeklerle eşit oranda katılım sağlarlarsa, 2025 yılına kadar tüm dünyada Gayri Safi Milli Hasıla toplam 28 trilyon dolar büyüyecek. Fakat işin bir de toplumsal tarafı var: Kadınların iş dünyasında aktif olarak yer alması yoksulluğun azalması, sürdürülebilirlik, çeşitlilik, inovasyon, iyi yönetişim...