Güçlü bir gelecek için eşitlik

BÜLENT GÜRCAN – Teknosa Genel Müdürü Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kadınların eğitim, işgücü başta olmak üzere hayatın her alanına eşit katılımını ve karar alma mercilerinde çok sayıda kadın olmasını sağladığımızda daha kalkınmış ve çağdaş bir toplum olacağımıza inanıyorum. İş dünyası olarak daha güçlü bir gelecek için toplumsal cinsiyet eşitliği adına sorumluluk almalı ve hep birlikte değişimi sürdürülebilir kılmalıyız. Bu bağlamda işte eşitlik kriterleri tüm şirketlerin insan kaynakları politikalarının merkezinde yer almalı. Teknosa olarak kadınların iş hayatına etkin biçimde...