İş Dünyasında Kadının Güçlenmesi için Çocuk Bakım ve Eğitim Hizmetlerinin Yaygınlaşması

Global Compact Türkiye, AÇEV, TÜSİAD, UNFPA, UN Women, YANINDAYIZ Derneği işbirliği ile 7 Mart 2019’da Alarko Holding ev sahipliğinde “İş Dünyasında Kadının Güçlenmesi için Çocuk Bakım ve Eğitim Hizmetlerinin Yaygınlaşması” başlıklı bir konferans düzenlendi. Konferansta toplumsal cinsiyete duyarlı mali politikaların ve çocuk bakım ve eğitim hizmetlerine yönelik yapılan yatırımların öneminin altı çizildi. YANINDAYIZ Derneği’nden Ata Selçuk konuşmacı olarak yer alırken; ağırlıklı olarak iş dünyası temsilcilerinin katıldığı toplantıda  TÜSİAD, AÇEV ve PwC tarafından hazırlanan “İş ve Özel Yaşam Dengesi Yolunda Çocuk Bakım ve...