Kadınların yeni meslekler ve Science, Tech, Engineering, Art, Maths alanlarına yönelmesi, etkin olabilmeleri için öncelikle iyi bir eğitim almaları, bilgiye erişimlerinin güçlenmesi ve inovasyona dahil olmaları gerekmektedir.  Önümüzdeki süreçte iş ve meslekler, fonksiyon alanları, iş bulma yolları ve iş görme biçimlerinin değişeceği öngörülmektedir. Yeni mesleklerin neredeyse hepsi, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematikten yaralanarak ve yaratıcılığı da kullanarak (arts) bugünün ve geleceğin dünyasına, sorun çözebilen, hayal gücünü verimli kullanabilen nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Bu süreçte kadınların dezavantajlı durumda olmaması için üniversitelerin, STK’ların ve bütün sektörlerin yapacağı çalışmaların önemi artmaktadır. Yeni meslekleri öğrenmede, seçmede kadınların oranını artırmak, gençlerin önüne çıkan engellerin farkına varmak ve çözüm üretmek, nitelikli kadın istihdamının artırılmasına katkıda bulunmak üzere; 12 Mart 2019 tarihinde Nişantaşı Üniversitesi, Meslek Seçiminde Eşitsizlikleri Ortadan Kaldırmak: Yeni Mesleklere ve STEAM Alanına Katılımda Kadınla ve Kız Çocukları başlıklı bir panel düzenledi. Nişantaşı Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Göknur Akçadağ’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte konuşmacı olarak yer alan YANINDAYIZ Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yeşildere; derneğin kuruluş yolculuğunu, proje ve çalışmalarını aktardı, gençlere yol gösterecek ipuçlarını paylaştı.