Sevgi Ceyda Şairoğlu Sezginer
Genel Sekreter

Doğa Tamer
Strateji ve Politikalar Direktörü

X