Toplumsal cinsiyet eşitliği endeksi için çalışmaya başladık

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinde ne durumdayız? Bu soruya yanıt verebilmek amacıyla, Türkiye’nin ilk ilçe bazlı toplumsal cinsiyet eşitliği endeksini oluşturmak üzere çalışmalarımıza başladık. 233 ilçeden veri toplanmak için, İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Merkezi uzman hocalarıyla işbirliği yapıyoruz. Kanada Büyükelçiliği’ne “Kanada Yerel Girişimler Fonu”ndan sağladığı destek için teşekkür ediyoruz.   ...

YANINDAYIZ, İstanbul Ticaret Üniversitesi’ndeydi

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin 13 Aralık 2018 tarihinde düzenlediği “Erkeklerin Gözünden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Adaleti” paneline YANINDAYIZ Derneği Başkan Yardımcısı Murat Yetkin, Yönetim Kurulu Üyeleri Ferhat Boratav ve Yekta Kopan konuşmacı olarak katıldı. Konuşmacılar YANINDAYIZ Derneği’nin kuruluş amacını, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için erkeklerin aktif katılımının önemini katılımcılarla paylaştılar. Öğrencilerle toplumsal cinsiyet algısını ölçmek amacıyla geliştirilen “Skorun Kaç” oyununu oynadılar. ...

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Farklı Disiplinlerden Yaklaşımlar

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi, 11 Aralık Salı günü, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine farklı disiplinlerden yaklaşımların yer aldığı, “Kadın = Erkek, Ne Eksik! Ne Fazla” seminerini düzenledi. Açılış konuşmalarını BİLGİ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu ve Türkiye’nin halkla ilişkiler duayeni Betül Mardin’in yaptığı seminerde cinsiyet eşitsizliği ve kadın hakları konularında uzman isimler sorunlar, öncelikler ve çözüm önerilerini tartıştı. Seminerin Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Farklı Disiplinlerden Yaklaşımlar başlıklı oturumunda konuşan YANINDAYIZ Derneği üyesi Alper Hasanoğlu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir sistem sorunu olduğunu...